Transparenta

PUBLICITATE ȘEDINȚĂ A CONSILILUI LOCAL

Cu respectarea procedurii (aprobate prin HCL Copăcel nr. 28/2020) de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local Copăcel în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate , Consiliul Local Copăcel se convoacă pentru 29.04.2020, orele 12:00, în ședință...

PUBLICITATE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL

FEBRUARIE 2020 (ședința ORDINARĂ) În temeiul prevederilor alin. (1) al art. 133; celor ale lit. a a alin. (1), lit. a a alin. (3) și alin. (5) ale art. 134 și celor ale lit. b a alin. (1) al art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu luarea în...

Bibliografie__Concurs___Inspector__Mediu_2020

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție de Inspector Debutant, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului: Constituția României – modificată şi completată prin Legea de revizuire a ConstituŃiei României nr. 429/2003,...

CONCURS_

ANUNȚ Primăria comunei Copăcel, județul Bihor, cu sediul în localitatea Copăcel, nr. 176/A, județul Bihor, ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE în vederea ocupării unui post vacant corespunzătoare unei funcții publice de INSPECTOR DEBUTANT din structura Compartimentului...