Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată,  se convoacă şedinţa Ordinară pe luna APRILIE 2019 a Consiliului Local al comunei, pentru data de 19 aprilie 2018, orele 14:00, în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Copăcel.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor satelor comunei Copăcel, fiind publicată pe site-ul oficial al instituţiei www.copacel-bihor.ro, potrivit dispoziţiilor alin. (6) al art. 39 din Legea 215/2001 – republicată.

Precizăm că proiectul BVC pe anul 2019 propus de Comp. Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului comunei Copăcel s-a aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei (https://copacel-bihor.ro/dezbatere-publica-bvc_2019/) cu respectarea termenelor și condițiilor impuse prin legislația în vigoare.