Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna MARTIE 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc în data de 22 martie 2018, orele 14:00, în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Copăcel.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor satelor comunei Copăcel, fiind publicată pe site-ul oficial al instituţiei www.copacel-bihor.ro, potrivit dispoziţiilor alin. (6) al art. 39 din Legea 215/2001 – republicată.