Publicitate Ședință a Consiliului Local

În temeiul prevederilor alin. (1) al art. 133; celor ale lit. a a alin. (1), lit. a a alin. (3) și alin. (5) ale art. 134 și celor ale lit. b a alin. (1) al art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu luarea în considerare și a prevederilor art. 135 și ale lit. e a alin. (1) al art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; se convoacă şedinţa ORDINARĂ pe luna AUGUST 2019 a Consiliului Local al comunei, care va avea loc în data de 30 august 2019, orele 14:00, în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Copăcel. Proiectul Ordinii de Zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor satelor comunei Copăcel, prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei www.copacel-bihor.ro, potrivit dispoziţiilor alin. (4) al  art. 135 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.