PUBLICITATE ȘEDINȚĂ A CONSILILUI LOCAL

Cu respectarea procedurii (aprobate prin HCL Copăcel nr. 28/2020) de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local Copăcel în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate ,

Consiliul Local Copăcel se convoacă pentru 29.04.2020, orele 12:00, în ședință extraordinară,  cu următoarea
                                   Ordine de Zi:
       1. Proiect de hotărâre privind propunerea de cadastrare a terenului în suprafaţă de 1931 mp, reprezentând alipirea parcelelor având numerele topografice 116 şi 117 – Chijic, înscrise în C.F. nr. 159 – Chijic, aflate în proprietatea privtată a comunei Copăcel.
       2. Prezentarea şi dezbaterea unei cereri de acordare a unui ajutor de înmormântare.
       3. Diverse.