DEZBATERE PUBLICĂ__03

Primăria comunei COPĂCEL anunţă că joi, 19 decembrie 2019, orele 1400 va organiza în Sala de ședințe de la sediul propriu

                                        DEZBATEREA PUBLICĂ

privind Taxele și Impozitele Locale la nivelul comunei COPĂCEL pentru anul 2020.

Toţi cetăţenii interesaţi sunt aşteptaţi să participe la  dezbatere.

Până în data de 19 decembrie 2019, orele 1000 se pot înainta propuneri privitoare la acest material, fie la sediul Primăriei comunei COPĂCEL, fie în format electronic la adresa de email primariacopacel@yahoo.com, sau la tf/ fax la nr. 0259/313.598.

Pentru a putea participa activ la dezbateri și a putea emite opinii autorizate pe tema supusă dezbaterii pe calea prezentei, poate fi consultată HCL Copăcel nr. 96/2018 (de stabilire a nivelurilor taxelor și impozitelor pentru 2019) la secțiunea dedicată, pe prezentul site.