DEZBATERE PUBLICĂ BVC_2020

Primăria comunei COPĂCEL anunţă că LUNi, 23 decembrie 2019, orele 1400, va organiza în Sala de ședințe de la sediul propriu.

                                   DEZBATEREA PUBLICĂ

privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei COPĂCEL pentru anul 2020.

Toţi cetăţenii interesaţi sunt aşteptaţi să participe la  dezbatere.

Până în data de 23 decembrie 2019, orele 1000 se pot înainta propuneri privitoare la acest material, fie la sediul Primăriei comunei COPĂCEL, fie în format electronic la adresa de email primariacopacel@yahoo.com, sau la tf/ fax la nr. 0259/313.598.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei COPĂCEL pentru anul 2020 poate fi consultat la secțiunea dedicată, pe prezentul site.