Date_de_Contact

       Sediul administrației publice locale a comunei Copăcel se află în localitatea Copăcel, str. Principală, nr. 176/A, cod poștal 417.205, jud. Bihor, ROMÂNIA,

                       tel/fax: 0259-313.598,

               adrese de comunicare pentru poștă electronică (e-mail) fiind: 

primaria.copacel@cjbihor.ro

și

primariacopacel@yahoo.com