Sedintele Consiliului Local


  • Publicitate Ședință a Consiliului Local

    În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna IANUARIE 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc […]

  • Publicitate Ședință a Consiliului Local

    În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna DECEMBRIE 2018 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc […]

  • 2. Publicitate ședință a Consiliului Local

    În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna NOIEMBRIE 2018 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc […]