Bibliografie__Concurs___Inspector__Mediu_2020

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție de Inspector Debutant, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului:

  1. Constituția României – modificată şi completată prin Legea de revizuire a ConstituŃiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din ConstituŃie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare
  2. Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019
  3. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată
  4. Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator – actualizată
  5.  Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
  6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – actualizată
  7. Hotărârea Guvernului nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe – actualizată