Primaria

Prima pagina

PUBLICITATE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL

FEBRUARIE 2020 (ședința ORDINARĂ) În temeiul prevederilor alin. (1) al art. 133; celor ale lit. a a alin. (1), lit. a a alin. (3) și alin. (5) ale art. 134 și celor ale lit. b a alin. (1) al art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu luarea în...

read more

Bibliografie__Concurs___Inspector__Mediu_2020

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție de Inspector Debutant, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului: Constituția României – modificată şi completată prin Legea de revizuire a ConstituŃiei României nr. 429/2003,...

read more