Transparenta

PUBLICITATE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL

În temeiul prevederilor alin. (1) al art. 133; celor ale lit. a a alin. (1), lit. a a alin. (3) și alin. (5) ale art. 134 și celor ale lit. b a alin. (1) al art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu luarea în considerare și a prevederilor art....

Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna IUNIE 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc în data de 28 iunie 2018,...

Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna MAI 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc în data de 31 mai 2018, orele 14:00,...

Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată,  se convoacă şedinţa Ordinară pe luna APRILIE 2019 a Consiliului Local al comunei, pentru data de 19 aprilie 2018, orele 14:00, în...

Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna FEBRUARIE 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc în data de 28 februarie 2018,...

Publicitate Ședință a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna IANUARIE 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc în data de 31 ianuarie 2018,...

Precizare Ore și Zile Concurs

Așa cum s-a menționat în Anunțul publicat în „Monitorul Oficial” – Partea a III-a nr. 1352 din 03.12.2018 (și pe site-ul „http://posturi.gov.ro”), proba scrisă a Concursului pentru ocuparea postului de Inspector Debutant din Compartimentul „Protecția Mediului”...