Despre comuna


  • PUBLICITATE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL

    În temeiul prevederilor alin. (1) al art. 133; celor ale lit. a a alin. (1), lit. a a alin. (3) și alin. (5) ale art. 134 și celor ale lit. b a alin. (1) al art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu luarea în considerare și a prevederilor art. 135 și ale lit. […]

  • Delimitarea_Secțiilor_de_Votare_din_comuna_Copăcel-BH

    Disp_Delimitare_SV-uri__COPĂCEL__

  • Publicitate Ședință a Consiliului Local

    În conformitate cu prevederile alin. (1), (3) și (5) ale art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, se convoacă şedinţa Ordinară pe luna MARTIE 2019 a Consiliului Local al comunei , care va avea loc […]