Anunț_Concurs_Muncitor

Primăria comunei Copăcel, județul Bihor, cu sediul în localitatea Copăcel, nr. 176/A,

O R G A N I Z E A Z Ă   C O N C U R S

în vederea ocupării postului de natură contractuală vacant de muncitor, în cadrul Compartimentului Administrativ. Condiții specifice impuse pentru ocuparea postului sunt: studii generale, calificare într-o meserie din familia ocupațională „Mecanica si tehnologia materialelor”, permis de conducere categoriile B,C și E și vechime de minim 5 ani în muncă.

Informații despre conținutul Dosarului de concurs se pot obține la Secretariatul Primăriei, sau de pe site-ul www. copacel-bihor.ro.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei, astfel:

  • Dosarele de concurs se vor depune până la data de 19 Decembrie 2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 0800-1600 la sediul Primăriei comunei,
  • Selecția dosarelor se va finaliza până la 24 Decembrie 2018
  • Proba scrisă va avea loc în data de 27 Decembrie 2018, începând cu orele 1000.
  • Proba practică va avea loc în data de 28 Decembrie 2018, începând cu orele 1200.
  • Interviul va avea loc în data de 31 Decembrie 2018, începând cu orele 1200.

Relații suplimentare (Condițiile generale și specifice precum și Bibliografia) se pot obține la tel: 0259/313.598 sau pe site-ul www.copacel-bihor.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *